O nás

Asociace odborných velkoobchodů

Asociace odborných velkoobchodů vznikla v roce 1993 za účelem prosazení třístupňové distribuční cesty výrobce (dovozce) - odborný velkoobchod - montážní firma ( řemeslník) v oboru technická zařízení. V průběhu doby se z osmi zakládajících členů rozrostla na nynější počet pohybující se kolem 50 členů. Asociace si vydobyla pevné místo v oboru a tvoří je silné velkoobchody, které jsou páteří českého trhu. Asociace je členem Svazu obchodu ČR (SOČR) a jako první z východní Evropy byla přijata za člena Evropské federace velkoobchodů topení - sanita (FEST). Od svého založení úzce spolupracuje s Českou společností pro technická zařízení ( jejími členy je třináct živnostenských společenstev pokrývajících celé realizační spektrum oboru technická zařízení).

Asociace odborných velkoobchodů je také členem Federace evropských velkoobchodů sanita - topení ( Fédération européenne en appareils sanitaires et de chauffage - FEST).
Více informací o FEST.

Jak dosáhnout podnikatelského úspěchu?

Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika od svého založení v roce 1993 usiluje o to, aby členské firmy poskytovaly zákazníkům co nejširší obchodní a technické služby a ručily společně s výrobci za kvalitu prodávaných výrobků a materiálů. Prosazuje zásadu, že každý z partnerů v odbytovém řetězci výroba - odborný velkoobchod - montážní firma / řemeslník má svou přesně vymezenou funkci.

Úkolem výrobce je výzkum a vývoj, investice, výroba nejmodernější techniky, profilování výrobní značky, ofenzivní marketing, servis a další služby. Ofenzivní marketing výrobce by měl zahrnovat účast na veletrzích a výstavách, práci s veřejností a tiskem, poskytování výrobní dokumentace, předávání kompletní dokumentace a softwaru, podporu prodeje, průzkum trhu a plán odbytu, školení a servis.

Odborný velkoobchod v třístupňovém prodeji má funkci skladování logistiky, tvorby sortimentu, informatiky a styku s veřejností, podílí se na reklamě a pořádá firemní dny. Zajišťuje prodej, pečuje o zákazníky, poskytuje záruku na výrobek, servis a zabezpečení náhradních dílů, pořádá školení a semináře, vystavuje výrobky ve speciálních výstavních prostorách.

Řemeslo zajišťuje poradenskou službu, projekci, montáž, servis, pečuje o zákazníka, dbá o dobré jméno výrobku na trhu.

Pro všechny partnery: výrobu - odborný velkoobchod - řemeslo je trh společnou výzvou.

Každý z nich má specifické úkoly, jenom společně mají velkou naději na úspěch. Je nutné se zaměřit na výrobky a technologie budoucnosti, odpovídající ekologickým požadavkům, nabízet nejvyšší standard kvality a bezpečnosti výrobku, poskytovat komplexní a optimální služby. Všichni partneři by měli být zaměřeni na zákazníka, na trh a být flexibilní.

Třístupňový systém prodeje v oboru technická zařízení je v současné době nejideálnějším a nejúspěšnějším, ve kterém existuje praktická dělba práce. Je racionální, kompetentní, zaměřený na zákazníka a kooperativní. Je úspěšný tehdy, když každý partner se zaměřuje na to, co umí nejlépe, když každý nasazuje své síly a kreativitu k optimalizaci výsledků práce na svém úseku. Společným působením ve vyhrazených oblastech získávají všichni. Společná cesta všech tří partnerů výrobce - odborného velkoobchodu - řemeslnické (montážní) firmy vede k úspěchu na trhu při dodržení tří zásad: partnerství, rozdělení kompetencí a efektivnosti.

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Asociaci odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov z.s., Bartoškova 18, Praha 140 00, IČ: 60433795 (dále jen AOVV), pracuje s osobními údaji obchodních partnerů, členů a příznivců odpovědně, v souladu s platnými právními předpisy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení). Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že rozesílání e-mailových zpravodajů a nabídky našich služeb chápeme jako zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu AOVV. Naším oprávněným zájmem je poskytování služeb a informací v oblasti technických zařízení budov a oborů sanita, topení, čerpadla, dle recitálu č. 47 GDPR. S Vašimi osobními údaji neprovádíme žádné operace za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování. Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se z našeho adresáře jednoduše odhlásit.

Jsme si vědomi, že na základě nařízení GDPR máte tyto práva:

 •  mít přístup ke svým osobním údajům ( čl. 15 Nařízení)
 •  požadovat jejich opravu ( čl. 16 Nařízení)
 •  na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu ( čl. 17 Nařízení)
 • na omezení zpracování osobních údajů ( čl. 18 Nařízení)
 • na přenositelnost údajů ( čl. 20 Nařízení)
 • odvolat tento Souhlas ( čl. 7 odst. 3 Nařízení)
 • podat proti správci údajů stížnost ( čl. 77 Nařízen)

 

Máte-li nějaké dotazy, požadavky nebo poznámky ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, nebo způsobu našeho používání Vašich osobních údajů, kontaktujte společnost na emailu info@aovv-tzb.cz

Rychlý kontakt

Adresa: AOVV Bartoškova 18, 140 00 Praha 4
 • Tel.: +420 730 189 000
 • E-mail: info@aovv-tzb.cz
 • GPS: 50.0630058N, 14.4488369E
 • Jsme také na Facebooku
frame-scrollup